And Sundays
SLOW

Aitoudella merkitystä

'Slow marketing' ei tarkoita hitaita tuloksia, vaan rohkeutta olla hieman pehmeämpi. Sen keskiössä on kohderyhmän tavoittaminen aitojen ja merkityksellisten sisältöjen avulla.