Henkilöbrändi on laivan ruori

Sisustussuunnittelija Laura Seppäselle on vuosien saatossa syntynyt tunnistettava kädenjälki. Hänen suunnittelemansa kohteet ovat mielestäni minimalistisia ja graafisen selkeitä, kokonaisuutta rikotaan harkitusti taidokkaasti valituilla pehmeillä elementeillä, kuten puulla ja pyöreillä muodoilla tai rosoisilla tiilipinnoilla.

Tuusulan Asuntomessuille Hevi Kivitalon Lumitiikeri-kohteen sisustussuunnittelusta vastannut Seppänen on mustavalkoisessa haalariasussaan yhdenmukainen suunnittelemansa kohteen kanssa, hänessä henkilöbrändi ja asiantuntijabrändi ovat sopuisasti yhtä. Vaikka henkilöbrändäys ei sanana lukeudu suosikkeihini, haluan kuitenkin kysyä Lauralta siitä.

Kuinka tietoista ja harkittua henkilöbrändäys sinulle on?

Perustin oman yrityksen keväällä 2015, joten yrittäjänä markkinointisuunnitelman tekeminen oli luonnollinen osa alkavaa yritystoimintaa. Mulla on myös lehdistötaustaa, eli tiedottaminen on sitä kautta tuttua. Sosiaalisen median parissa olen työskennellyt vuosia niin itselleni kuin muille yrittäjille ja yrityksille, joten se kulkee DNA:ssa. Alkutaipaleella oma visuaalinen ote oli varmasti epävarmempi ja oma ääni hauraampi, sillä se sekoittui helpommin ulkoapäin tulevaan taustameluun ja muiden mielipiteisiin sekä tapoihin tehdä. Mitä tarkemmin opin kuuntelemaan omia heikkoja signaalejani ja seuraamaan sekä ymmärtämään intuitiivisiä ratkaisujani, sitä paremmin brändin raamit alkoivat rakentua ja oma fokus tarkentua. Visuaalisuus on oma suurin vahvuus ja onneksi me ihmiset käsittelemme visuaalista viestintää jopa 60 000 kertaa nopeammin kuin esimerkiksi tekstisisältöjä.

 

Onko brändisi muuttunut vuosien saatossa ja mitkä ulkoiset tekijät mahdolliseen muutokseen ovat vaikuttaneet?

On tietysti muuttunut, rönsyillyt ja kasvattanut haaroja. Tähän vaikuttaa oma ikä, kokemus ja kehitys niin ihmisenä, suunnittelijana kuin yrittäjänäkin. Kun osaaminen ja kokemus lisääntyy ja sitä kautta oma ääni ja näkemys kasvaa, se näkyy myös markkinoinnissa tietynlaisena varmuutena.

Kulmakiveni on ollut aina puhtaasti oma visuaalinen kädenjälkeni, joka muuntuu ja kehittyy jatkuvasti eikä toivottavasti ikinä pysähdy tai jämähdä. Brändin kehitys kulkee tämän kanssa käsikädessä. Henkilöbrändi on mulle vähän niinkuin laivan ruori, eli hyödynnän sekä ohjaan markkinointia niitä asioita kohti, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä.

 

 

Koetko että tunnistettavuudesta on sinulle ammatillista hyötyä?

Kyllä. Tunnistettavuudessa mun punainen lanka on kuitenkin ammatillisen osaamisen puolella, ei niinkään henkilökohtainen persoona edellä.

Mistä mielestäsi yrittäjän kannattaa aloittaa oma brändäämisensä?

Ensisijaisen tärkeää on tehdä itselle selväksi se mitä haluaa tehdä ja kenelle.  Aloittaisin itseensä tutustumalla, kuka minä olen. Omien arvojen tutkiminen ja realisointi, oman persoonan vahvuuksien ja heikkouksien kirjaaminen. Omat tavoitteet on oltava selvillä, eli mihin toiminnallaan pyrkii ja mitä konkreettisia tavoitteita tekemisellä on.

Yhtä tärkeää on aloittaa kohderyhmämäärittelystä. Minkälaisia palveluita yritys tarjoaa kenellekin ja miten nämä eri asiakasryhmät käyttäytyvät, keitä he ovat ja mistä heidät tavoittaa. Eli painotan strategian tärkeyttä, se antaa pohjan koko markkinointisuunnitelmalle. Yritystoimintaa voi harjoittaa ihan kuka vain, mutta brändi siitä tulee vasta, kun muut ihmiset keskustelevat siitä. Brändiä voi mielestäni verrata siihen, mitä toiset ihmiset puhuisivat sinusta kun lähdet huoneesta.

 

Mitkä seikat tekevät yrityksen toimitilasta tai muusta julkisesta tilasta –  kuten messuosastosta – brändäyksen kannalta onnistuneen tai epäonnistuneen?

Rehellisyys johtaa onnistuneeseen lopputulokseen, epärehellisyys tai päälleliimattu arvopohja ja visuaalisuus harvemmin. Suunnittelijan ominaisuudessa mulle on tärkeintä perehtyä yrityksen omistajiin & kasvoihin, historiaan ja ennenkaikkea tulevaisuuden suunnitelmiin ja toiveisiin, yrityksen sisäisiin arvoihin sekä julkiseen imagoon. Suunnittelijana minun panokseni koostuu visuaalisista ja kokemuksellisista ratkaisuista ja ehdotuksista. Nämä visuaaliset aspektit pohjaavat aina olemassa olevaan, mutta katsovat aina mahdollisimman pitkälle tulevaan. Visuaalinen punainen lanka tulisi olla johdonmukainen, kaiken kattava ja selitettävissä oleva. Mielestäni juurikin hyvä design luo vahvan ja yhtenäisen brändikokemuksen ja vaikuttaa tutkimusten mukaan suoranaisesti asiakkaan ostopäätökseen sekä yrityksen luotettavuuteen. Luovuus on siis erittäin vakavasti otettava kilpailutekijä.

Mistä brändäyksensä alkutaipaleella olevan yrityksen kannattaisi aloittaa julkisen tilansa brändinmukaistaminen ja sitä kautta bränditunnettuuden kasvattaminen?

Kääntyisin hyvin aikaisessa vaiheessa ammattilaisten puoleen niin graafisen ilmeen, sisällöntuotannon kuin tilasuunnittelun osalta. Julkitilasta puhuttaessa suunnittelussa tulee huomioida monia lainalaisuuksia ja säädöksiä,  puhumattakaan tilankäytön optimoinnista, materiaalitietoudesta, värien psykologiasta, akustiikasta tai valaistuksen merkityksestä. Taitavan tilasuunnittelijan luovuus, kokemus ja kontaktiverkosto on kullanarvoinen asia. Sisustussuunnittelija osaa arvioida yritysbrändin kannalta merkittävimpiä visuaalisia elementtejä tilassa objektiivisemmin, kuin henkilö yrityksen sisältä. Tilasta tulee sitä räätälöidympi, persoonallisempi ja uniikimpi, mitä kauemmin suunnittelijalle antaa aikaa luovaan työhön ja ideointiin.

Miten arvelet Laura Seppänen -brändin muuttuvan vuosien kuluessa?

Tämä onkin hyvä kysymys. Sekä yritysbrändi, että minä itse, on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Viisi vuotta yrittäjyyttä takana ja nyt oon tullut sekä urallisesti että henkilökohtaisessa elämässä siihen pisteeseen, etten tarkalleen tiedä, mistä seuraavaksi unelmoin. Monenlaisia tulevaisuuden kuvia ja toiveita on mielessä, mutten ole vielä konkreettisesti asettanut ankkuria mihinkään. Vaikka olen ammatiltani suunnittelija ja työssäni pikkutarkka, olen ihmisenä erittäin fiilispohjainen ja tunnemaailma vaikuttaa kaikkiin päätöksiini. Persoonana olen todella extempore ja henkilökohtainen uteliaisuus johdattelee mua välillä liiakseenkin. Eli varmaa on, että brändi muuttuu ja kehittyy, mitä kohti tai minkälaiseksi en osaa sanoa, mutta lupaan ettei se ainakaan mitään tylsää tule olemaan.

And Sundays Studion TOP 5 poiminnat Laura Seppäsen timanttisista kommenteista, joista löytyy kiinnostavia ajatuksia jokaiselle henkilö- ja yritysbrändiään rakentavalle.

  1. Tunne ensin itsesi, kuka olet, mitkä ovat vahvuutesi, mitä tavoittelet ja kenelle myyt.
  2. Kuuntele heikkoja signaalejasi ja intuitiivisia ratkaisuitasi. Näiden pohjalta alkaa brändisi rakentua. Pysy fokusoituneena sinulle ja brändillesi merkityksellisille asioille.
  3. ”Henkilöbrändi on mulle vähän niinkuin laivan ruori, eli hyödynnän sekä ohjaan markkinointia niitä asioita kohti, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä.”
  4. Visuaalinen kädenjälki ja tunnistettavuus lisäävät uskottavuutta ja ovat yritysbrändin kulmakiviä
  5. Anna mahdollisuus yritys- ja henkilöbrändisi kehittymiselle

Kuvat: MIKAEL PETTERSSON (Asuntomessukohde Lumitiikeri), MONA SALMINEN (Lauran henkilökuva)