Kuinka valita brändivärit?

Brändinrakennus on kuin palapeli, jossa eri palojen on osuttava saumattomasti yhteen yhdenmukaisen viestin ja ilmeen luomiseksi. Tässä avaan muutamia osa-alueita, joita brändivärikarttaa koostettaessa on hyvä huomioida. Vahvasti kansainväliseen markkinaan suunnatun brändin on hyvä tiedostaa värien kulttuurisidonnaisuus, ja että monet värit viestivät meille länsimaalaisille eri asioita, kuin vaikkapa japanilaisille, joiden kulttuureissa väreillä on edelleen vahvaa symboliikkaa.

Jokaisella meistä on oma subjektiivinen kokemus ja mieltymys tiettyihin väreihin. Henkilökohtaisesti en ostaisi ensisijaisesti tuotetta tai palvelua, jonka brändiväri on voimakas violetti. Sen sijaan pehmeät epävärit vetävät puoleensa magneetin lailla. Brändääjän onkin hyvä muistaa, ettei kaikkia voi miellyttää eikä henkilökohtaiset mieltymykset saa ohittaa kohderyhmän mielipiteitä. Tärkeintä brändinrannuksessa on 1) että brändi viestii ja kommunikoi yhdenmukaisesti kaikissa kohtauspisteissään asikkaiden kanssa 2) puhuttelee haluttua kohderyhmää ja luo heille lisäarvoa.

Miten brändivärit valitaan?

Kuinka brändivärit valitaan? Alkuun on hyvä kartoittaa kilpailijat ja suhteuttaa niihin oman brändin positiointi markkinassa. Positiointityötä on hyvä rikastaa kaikella saatavissa olevalla asiakasdatalla ja ottaa huomioon, mikäli on tarve puhutella uutta kohderyhmää. On hyvä tiedostaa tietyille toimialoille tyypilliset värit, ja onko strateginen erottautumistekijä valita jotain totutusta poikkeavaa vai sittenkin riskialtista? Valintoja tehdessä kannattaa nostaa kohderyhmä keskiöön ja purkaa kohderyhmä tarkemmalle tasolle ostopersooniksi. Mitä enemmän tässä vaiheessa on dataa käytössä esimerkiksi ostokäyttäytymisestä ja asiakkaiden mieltymyksistä, sitä varmemmalle pohjalle brändiä koskevia valintoja pystyy tekemään. Etenkin, jos olemassa olevaa brändiä päivitetään, kannattaa hyödyntää kaikki saatavilla oleva tieto ja insight.

Brändistrategia, äänensävy (tone-of-voice) ja brändin sanalliset ja kuvalliset viestit tulee olla yhdenmukaiset. Brändivärit ovat vain osa tätä isoa kokonaisuutta. Esimerkiksi sisustussuunnittelutoimisto Linda Bakin brändivärit viestivät brändin arvoja, joihin kuuluu aistiystävällinen suunnittelu. Yrityksen lupaus on suunnitella tiloja, joissa hyvä olla. Brändivärit ovat pehmeät, ajattomat ja ne viestivät hyvin yrityksen arvoja. Pehmeät värit koetaan usein turvallisina ja miellyttävinä, siksi nuo adjektiivit sopivatkin hyvin yhdistettäviksi kotien suunnitteluun liittyvään palveluun.

Mitä hyötyä on brändimanuaalista?

Teimme sisustussuunnittelutoimisto Linda Bakille mini-brändimanuaali, joka sisältää keskeisimmät määritykset, kuten brändivärit, typografian ja pääviestit. Mini-brändimanuaalia hyödynnettin myöhemmin verkkosivu-uudistuksessa. Manuaalista saatiin ohjeistus fonttien ja graafisten elementtien käytölle, mikä nopeutti uudistuksen valmistumista ja laski työtuntien määrää.

Brändimanuaalin laajuus on hyvä suhteuttaa yrityksen kokoon ja toimialaan. Rakennamme brändimanuaalit asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja helposti hyödynnettäviksi.

Tarvitseko apua brändisuunnittelussa?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!